Kære besøgende

Hjemmesiden er fortsat under udvikling

morpaabarsel.dk er fortsat under udvikling. Der vil snarest komme opdateringer.

Glæd dig til nemme opskrifter på boller og kager og gode tips til barslen.

Der findes allerede nu masser af information på siden, selvom grafikken ikke er på plads endnu, så søg endelig på overskifterne i menu-linien. God fornøjelse indtil næste opdatering!

Mange hilsner og på gensyn

Anne Marie Rothaus Juel

Stifter af morpaabersel.dk